Κατά τη διάρκεια της Σχολικής Εμπειρίας οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο σχετικά με την οργάνωση τάξης, διδακτική μεθοδολογία και  διοίκηση τάξης για 3-4 εβδομάδες. Στη συνέχεια οι φοιτητές/φοιτήτριες τοποθετούνται σε σχολεία για 8-9 εβδομάδες, παρακολουθούν μαθήματα  και διδάσκουν 1-2 μαθήματα την εβδομάδα. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής του κάθε φοιτητή/τριας στο σχολείο που τοποθετείται, καθορίζεται σε δυο πλήρεις ημέρες για την κάθε εβδομάδα που διαρκεί το πρακτικό μέρος της Σχολικής Εμπειρίας.