Αυτό το μάθημα είναι μια μελέτη της Ιστορίας της Κύπρου.  Εξετάζονται τα πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα, κυρίως μέσα από το φώς της σύγχρονης έρευνας.  Η γεωγραφική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς. Θέματα που παρουσιάζονται σ’ αυτό το μάθημα είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Εισαγωγή: Η Νεολιθική και χαλκολιθική περίοδος, και η Πρώιμη, Μέση και Ύστερη εποχή του χαλκού. Οι Μυκηναίοι στην Κύπρο. Οι σημαντικότερες πολιτισμικές εξελίξεις.
 2. Η Γεωμετρική περίοδος, οι Φοίνικες και οι Ασσύριοι. Η Κυπροαρχαϊκή περίοδος και η Αιγυπτιακή κυριαρχία. Οι κυριότερες πολιτισμικές και πολιτικές εξελίξεις.
 3. Η Περσική ηγεμονία. Προσπάθειες απελευθέρωσης. Ονήσιλλος και Ευαγόρας.
 4. Η Ελληνιστική περίοδος. Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι διάδοχοι του. Οι Πτολεμαίοι και η Κύπρος.
 5. Οι Ρωμαίοι στην Κύπρο.
 6. Η Βυζαντινή περίοδος και οι Αραβικές επιδρομές. Μεγάλες πολιτισμικές και πολιτικές αλλαγές. Η διάδοση του Χριστιανισμού και οι συνέπειες. Η Εκκλησία της Κύπρου. Οι Σταυροφορίες.
 7. Η κατάκτηση της Κύπρου απο το Ριχάρδο και οι συνέπειες. Οι Λουζινιανοί και η Ενετική περίοδος. Φεουδαλισμός στην Κύπρο. Το καινούργιο σύστημα διακυβέρνησης.
 8. Η Οθωμανική περίοδος. Ποιοί είναι οι Τούρκοι; Οι κύριες συνέπειες της Οθωμανικής κατοχής στην Κύπρο. Η Οθωμανική διακυβέρνηση στην Κύπρο. Ο ρόλος της Ορθοδόξου εκκλησίας.
 9. Η Βρετανική κυριαρχία. Κύριες αλλαγές στη διακυβέρνηση και οι συνέπειες. Η Ένωση σαν κύριο θέμα στα πολιτικά πράγματα της Κύπρου. Ο ρόλος της Κύπρου κατά τη Βρετανική κυριαρχία. Ο αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. Ανεξαρτησία.
 10. Η Τουρκική εισβολή του 1974 και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.  Προσπάθειες για τη λύση του Κυπριακού προβλήματος.
 11. Συσχετισμός των διάφορων ιστορικών γεγονότων με τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα της Παγκόσμιας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Ιστορίας.