Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις στην κατανόηση του ρόλου της φυσικής αγωγής όσον αφορά την πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (αντιληπτική, γνωστική, σωματική, κινητική, συναισθηματική) κατά την παιδική ηλικία 2-7 χρόνων. Καλλιεργεί, εξελίσσει και αναπτύσσει το διδακτικό περιεχόμενο της Φυσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο. Δίνει έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας και τις μεθόδους που ακολουθούνται, για αποτελεσματική και ποιοτική μάθηση, σύμφωνα με τις βασικές αρχές οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.