Το μάθημα αυτό σκοπεύει να εισαγάγει τους φοιτητές στο κόσμο της
πληροφορικής παρέχοντας  βασικές γνώσεις σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής, μελετώντας τις θεμελιώδεις έννοιες, την ορολογία και τη θεωρία των υπολογιστών, των διχτύων και άλλων σχετικών θεμάτων. Έχει επίσης ως στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές με πρακτική γνώση στη χρήση εφαρμογών οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως σε όλους τους χώρους εργασίας. Ο φοιτητής έτσι θα μπορεί τόσο να χρησιμοποιεί ο ίδιος τις εφαρμογές αυτές αλλά και να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε άλλους χρήστες.