Η Φυσικοθεραπεία Κυκλοφορικού Συστήματος ασχολείται με την παθοφυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος και τη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στις καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αξιολογούν τις αποκλίσεις από το φυσιολογικό, να σχεδιάζουν το πρόγραμμα καρδιαγγειακής αποκατάστασης και να το εφαρμόζουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο σε κάθε φάση του, στηριζόμενοι σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα (evidence-based physiotherapy).