Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις γύρω από την παχυσαρκία και θα έρθουν σε επαφή με τις διάφορες πρακτικές μεθόδους αντιμετώπισης της μέσα πάντοτε από το επάγγελμα του αισθητικού.