Το μάθημα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της βαρηκοΐας στην ανάπτυξη λόγου και γλώσσας, και στις δυσκολίες επικοινωνίας ατόμων με βαρηκοΐα.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να:

  1.  αναλύσουν τους διάφορους τύπους βαρηκοΐας.
  2.  περιγράψουν τις επιπτώσεις της βαρηκοΐας στον λόγο και ομιλία.
  3.  εφαρμόζουν ανιχνευτικά τεστ ακοής.
  4.  περιγράψουν σύγχρονους τύπους ενισχυτικών συστημάτων της ακοής.
  5.  αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα  αποκατάστασης ομιλίας και λόγου σε ασθενείς με βαρηκοΐα.