Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ακουστικού ή οπτικοακουστικού project που θα αρχίζει από την διαδικασία της ηχογράφησης μέχρι και το μιξάρισμα, το mastering μέχρι και τον ψηφιακό δίσκο. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει και ένα θεωρητικό μέρος στο οποίο θα αναλύονται ο τρόπος εργασίας και τα βήματα που ακολουθήθηκαν καθώς και μια ανάλυση του μουσικού προϊόντος από την οπτική που θα επιλέξει ο φοιτητής (ενορχηστρωτική, συνθετική, αρμονική, μουσικής βιομηχανίας κλπ).