Το μάθημα αποσκοπεί στη γνωριμία των φοιτητών/τριών με την έννοια της εκπα της εκπαιδευτικής ηγεσίας και τη διερεύνηση των πτυχών της αλλά και της σύνδεσης της έννοιας αυτής με την έννοια της διοίκησης. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική θεμελίωση των πτυψών της εκπαιδευτικής ηγεσίας και η δυνατότητα ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων/