Το μάθημα παρέχει μια περιεκτική προσέγγιση στην κατανόηση της ψυχολογίας της υγείας χρησιμοποιώντας υφιστάμενες κοινωνικές και ψυχολογικές θεωρίες και προσεγγίσεις. Υπό αυτήν τη μορφή, έχει ως σκοπό να παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες να αξιολογήσουν αποτελέσματα σχετικά με την υγειονομική αγωγή και πρακτικές που έχουν να κάνουν με την καθημερινή κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου. Από τις διάφορες διαλέξεις και συζητήσεις, οι φοιτητές θα αναπτύξουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν τα σχετικά με την υγεία ζητήματα, πρακτικές, και θεραπευτικές επεμβάσεις. Τέτοιες επεμβάσεις είναι βασισμένες στα προκύπτοντα στοιχεία από τα θεσπισμένα κοινωνικά και ψυχολογικά και πλαίσια.