Το μάθημα εξετάζει τη φύση και μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας. Καλύπτει την ερευνητική διεργασία από την ανάπτυξη των ερωτημάτων, επιλογή μεθόδου συλλογής δεδομένων και ερευνητικών πρωτοκόλλων, μέχρι την ερμηνεία και περιγραφή των δεδομένων. Πρωταρχική έμφαση δίδεται στην πειραματική μέθοδο, μολονότι παρουσιάζονται κι άλλες, όπως η παρατήρηση, έρευνες πεδίου, & συσχέτιση. Προμηθεύει τους φοιτητές με τα εργαλεία που χρειάζονται για εξετάζουν άλλες έρευνες και να διεξάγουν αυτόνομα τις δικές τους.