Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τη διαχείριση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη σκοπιά της αλυσίδας αξίας (value chain), να αναλύσουν τις στρατηγικές της διεθνούς διαχείρισης πετρελαίου και φυσικού αερίου των παγκόσμιων οργανισμών και να διερευνήσουν τα μοναδικά και κρίσιμα επιχειρηματικά ζητήματα της σημερινής παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Δεδομένου του αντίκτυπου που έχει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε άτομα και κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, είναι σημαντικό να διερευνηθεί πώς τοποθετείται μια χώρα ή μια εταιρεία για την επιτυχία σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κλάδο. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι λειτουργίες της επιχειρηματικής πλευράς της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου .

Το πρόγραμμα στοχεύει στη παροχή μιας μοναδικής ακαδημαϊκής πρόκλησης, στο οποίο θα απαιτήσει από τους φοιτητές να αναλύσουν, να συνθέσουν και να αξιολογήσουν βασικές θεωρητικές έννοιες και πρακτικές εφαρμογές στη διαχείριση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου .