Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει τις σημαντικότερες αρχές επικοινωνίας και Μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αναπτύξει τις διαδικτυακές ικανότητες των φοιτητών στο να μπορούν να δημιουργήσουν μια δυνατή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακολούθους (followers) δεκτικούς σε νέα  μηνύματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους κανόνες δεοντολογίας και πως η ορθή χρήση των μέσων φέρνει καλύτερα αποτελέσματα.