Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν της κατάλληλες στρατηγικές  για την παροχή αποτελεσματικής επικοινωνίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Εκτός από τις θεωρίες και τις διάφορες μορφές του ψηφιακού μάρκετινγκ, το μάθημα προσφέρει πρακτική εμπειρία  με τα πιο γνωστά λογισμικά διαχείρισης ψηφιακών πόρων.