Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει την σημασία των κινητών συσκευών στο μάρκετινγκ και τους τρόπους προώθησης μέσω αυτών. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών και πως να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικά στην στρατηγική προώθησης ενός οργανισμού.