Στο μάθημα γίνεται η διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς και την συνεχή ανάπτυξή τους τόσο εντός όσο και εκτός εκπαιδευτικής μονάδας. Εξετάζονται τα διαφορετικά μοντέλα του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και συνδυάζονται με τις διαφορετικές εναλλακτικές επαγγελματικής τους ανάπτυξης.