Το μάθημα της Συγγραφής εργασίας προετοιμάζει και εκπαιδεύει τους φοιτητές για την συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Αναλύονται οι αρχές και οι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση μίας επιστημονικής εργασίας. Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να κριτικάρει την αρθρογραφία.