Η εξοικείωση των φοιτητών με τις φυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διάρκεια της ζωής, τις σύνοδες αλλαγές στις διατροφικές απαιτήσεις, καθώς και το πώς αυτές μπορεί να ικανοποιηθούν μέσω της διαιτητικής πρόσληψης.

 

Ανασκόπηση των βασικών φυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής.

Εγκυμοσύνη: Ανατομικές και λειτουργικές αλλαγές, τα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου, ο ρόλος της διατροφής, τροποποίηση της δίαιτας για να καλυφθούν οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και διατροφική αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων ή επιπλοκών.

Θηλασμός: Φυσιολογία παραγωγής και σύσταση μητρικού γάλακτος, πλεονεκτήματα μητρικού θηλασμού, τροποποίηση της δίαιτας για να καλυφθούν οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά.

Βρεφική ηλικία: Ανατομικές και φυσιολογικές αλλαγές, απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, απογαλακτισμός και εισαγωγή στερεάς και ημιστερεάς τροφής, διατροφική αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων ή επιπλοκών, διατροφικές απαιτήσεις πρόωρων ή βρεφών χαμηλού βάρους

Παιδική ηλικία: Ανατομικές και φυσιολογικές αλλαγές, απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές των παιδιών, διαιτητικές συνήθειες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και διατροφική αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίζονται συχνά σε αυτήν την ηλικία, προγράμματα διατροφικής αγωγής για παιδιά.

Εφηβική ηλικία: Ανατομικές και φυσιολογικές αλλαγές, σεξουαλική ανάπτυξη, απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, διαιτητική συμπεριφορά εφήβων, διατροφική αντιμετώπιση συνήθων προβλημάτων που εμφανίζονται συχνά σε αυτήν την ηλικία, προγράμματα διατροφικής αγωγής για εφήβους.

Ενηλικίωση: απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά κατά την ενήλικη ζωή, διατροφικές συστάσεις εθνικών και διεθνών φορέων, προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και τρόπος αντιμετώπισης ή διαχείρισής τους.

Γεροντική ηλικία: φυσιολογικές αλλαγές, απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά, διαιτητική συμπεριφορά ηλικιωμένων ατόμων, προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και τρόπος αντιμετώπισης ή διαχείρισής τους.