Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για τους τρόπους με τους οποίους το σχολείο και η οικογένεια των παιδιών με αναπηρία μπορούν να συνεργαστούν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο μιας ενιαίας εκπαίδευσης για μια αποτελεσματική εκπαίδευση αυτών των παιδιών.