Η Φυσικοθεραπεία Αναπνευστικού Συστήματος ασχολείται με την φυσιολογία, την παθοφυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος και τη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στις αναπνευστικές παθήσεις. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αξιολογούν υποκειμενικά και αντικειμενικά τον αναπνευστικό ασθενή και να αναγνωρίζουν τις ανάγκες του. Επίσης εκπαιδεύονται στο να οργανώνουν το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για κάθε ασθενή καθώς και να σχεδιάζουν προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης, στηριζόμενοι σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα (evidence-based physiotherapy).