Μια εισαγωγική περιεκτική ανάλυση των βασικών εννοιών που επικρατούν στον τομέα των Χρηματοοικονομικών. Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές έννοιες, με επίκεντρο τον οικονομικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αγορών), του κινδύνου και της διαδικασία αποτίμησης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται σε διαφορές χρηματοοικονομικές τεχνικές και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Οι σπουδαστές θα εντρυφήσουν στις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομική ανάλυση των δημόσιων επιχειρήσεων.