Απεικόνιση με την βοήθεια υπερηχού, φυσιολόγική απεικόνιση των οργάνων και εισαγωγή στην παθολογία.