Το μάθημα προετοιμάζει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία του καρδιο-αναπνευστικού συστήματος και να τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν τον ασθενή, να συλλέγουν όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες, να ερμηνεύουν τα κλινικά ευρήματα και να δημιουργούν ένα πλάνο Φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Ο σκοπός του μαθήματος αναφέρεται ακόμα στην κατανόηση των κριτηρίων με τα οποία οι φοιτητές θα επιλέξουν τα μέσα και τις μεθόδους που θα εφαρμόσουν σε κάθε ασθενή ανάλογα πάντα με την λεπτομερή αξιολόγηση του προβλήματός του, στηριζόμενοι σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές (evidence-based practice).