Δομή και οργάνωση ακαδημαικής γραφής. Δομή και οργάνωση επαγγελματικής γραφής. Αναγνώριση, κατανόηση και προετοιμασία διαγνωστικών αναφορών και αναφορών προόδου. Ασκήσεις εξάσκησης προετοιμασίας ακαδημαικής εργασίας, χρήση συστήματος αναφορών. Παραδείγματα ακαδημαικών εργασιών, διδασκαλία τρόπων αποφυγής φαινομένων λογοκλοπής. Διδασκαλία τρόπων αποφυγής φαινομένων προκατάληψης κατά την ακαδημαική γραφή.