Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για τα συστήματα πληροφορικής και για τις εφαρμογές τους στον κόσμο της εκπαίδευσης. Παρουσιάζει θεμελιώδεις ιδέες, ορολογία και θεωρία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer hardware and software, συστήματα πληροφορικής, γλώσσα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ά.) συζητούνται και αναλύονται. Επιπλέον, παρουσιάζει σχεδιαστικά προγράμματα (όπως Adobe Photoshop, Adobe Premiere) που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία εικόνας και βίντεο.