Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μελέτη των διαδικασιών, των σημαντικών παραμέτρων και των αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών στην εκπαίδευση, σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η εκπαίδευση προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή της για αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων με την εισαγωγή καινοτομιών και αλλαγών. Mέσα από αυτό οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αιτιολογούν την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών σε έναν οργανισμό για τη συνεχή βελτίωσή του, να αναγνωρίσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, και ιδιαίτερα του διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά και να προγραμματίζουν ως στελέχη της σχολικής μονάδας την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο τους.