Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις σε ειδικά θέματα και έρθουν σε επαφή με τα διάφορα είδη των ηλεκτρονικών ρευμάτων, των ακτινοβολιών και το κυμάτων που είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος τους. Έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί η πλήρης εξοικείωση προς τους τύπους και τις ποικίλες χρήσεις αυτών, καθώς και με την επαφή των σύγχρονων μηχανημάτων αισθητικής που θα μεταχειριστούν κατά την διάρκεια άσκησης του επαγγέλματός τους.