Το μάθημα διερευνά τη διοικητική ανασυγκρότηση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών δια βίου μάθησης. Η συγκεκριμένη θεματική θα συζητηθεί με βάση το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.