Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μεθόδων αποτρίχωσης που διδάχθηκαν μέχρι τώρα. Θα γνωρίσουν και κυρίως θα εφαρμόσουν εξειδικευμένες μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης με την χρήση του laser και του παλμικού φωτός.