Το μάθημα ασχολείται με θέματα που αφορούν τους φορείς διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής
πολιτικής. Ταυτόχρονα, διερευνά σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο πεδίο. Θέτει, επίσης, ζητήματα προβληματισμού που συνδέονται με την προσπάθεια του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος να «δικτυωθεί» σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.