Το μάθημα αυτό παρέχει μια καλή γνώση των βασικών αρχών του μαθηματικού λογισμού, το οποίο αποτελεί ένα ισχυρό μαθηματικό εργαλείο στη μηχανική και τις θετικές επιστήμες.