Σκοπός του αντικειμένου είναι η απόκτηση των απαραίτητων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για διασφάλιση της ομαλής εισαγωγής των πρωτοετών φοιτητών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη της ικανότητας ακρόασης, έκφρασης μέσω του γραπτού και προφορικού λόγου, ανάγνωσης και κατανόησης και παρουσίασης ακαδημαϊκών δοκιμίων, της ανάπτυξη της ικανότητας αυτόνομης και ομαδικής εργασίας καθώς επίσης της ικανότητας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της επιστημονικής πληροφορίας.