Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θα γίνουν ικανοί να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρόγραμμα αγωγής /προαγωγής υγείας και διδασκαλίας στη Μαιευτική.