Σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει και να εμπεδώσει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις Νευρολογίας που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, αξιολόγηση, πρόληψη και Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των Νευρολογικών Παθήσεων. Ιδιαίτερα, το μάθημα αποσκοπεί στην αναγνώριση και εμπέδωση της παθολογίας και του τραύματος στο νευρικό σύστημα, καθώς και των Ιατρικών μεθόδων πρόληψης και θεραπείας, που χρειάζεται να γνωρίζει ο Φυσικοθεραπευτής για την άρτια αξιολόγηση και αποκατάσταση των προβλημάτων του νευρολογικού ασθενή.