Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων στάσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές σε θέματα που αφορούν το νοσηλευτικό σχέδιο τις συναισθηματικές διαταραχές τις διαταραχές της προσωπικότητας και τις διαταραχές που αφορούν τη ψ υχοσωματική συμπτωματολογία