Σκοπός:

Η γνωριμία του φοιτητή με τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των βασικών βιομορίων που απαρτίζουν τους ζωντανούς οργανισμούς καθώς και η εξάσκηση του στις τεχνικές ανάλυσης αυτών. H εκμάθηση επίσης από τον φοιτητή των βασικών αρχών βιοενεργητικής και των κύριων μεταβολικών πορειών που διεξάγονται σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο (με έμφαση στις μεταβολικές πορείες του ενεργειακού μεταβολισμού).