Μπορείτε να ελέγχετε εδώ το ποσοστό κειμενικής ταύτισης των εργασιών σας. Προσέξτε να χρησιμοποιείτε πάντοτε την ίδια ταυτότητα/λογαριασμό κατά την υποβολή των εργασιών σας διαφορετικά το σύστημα θα δείξει λογοκλοπή γιατί ελέγχει κειμενική ταυτιση και μεταξύ των εργασιών που υποβάλλονται.