Το μάθηα εισάγει τους φοιτητές στην θεωρία της ψυχιατρικής  σύμφωνα με το DSM-IV διαγνωστικά κριτήρια παρέχει γνώσεις στάσεις και δεξιότητες ως ρπς τον χειρισμό των ατόμων με παρουσία σύνθετων ψυχιατρικών προβλημάτων