Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες, ζητήματα, σχολές και τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης ώστε να μπορούν να εμπλακούν κριτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία όντες/ούσες ενήμεροι/ες για τις φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προοπτικές της εκπαίδευσης.