Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη έννοια της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει κάθε σωστό επαγγελματία. Επίσης θα γνωρίσουν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, θα διδαχθούν μεθόδους για σωστή επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους, καθώς και την σωστή τοποθέτηση τους απέναντι στο επάγγελμά και τους πελάτες τους