Στοχεύει στην Εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της ψυχικής νόσου και της ψυχιατρικής αντιμεώπισης των ψυχιατρικών ασθενειών. Διαγνωστικά κριτήρια ψυχιατρικών διαταραχών και αντιμετώπιση τους.Νοσηλευτικές παρεμβάσεις και τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης επιθετικού αυτοκτονικού ασθενή- ψυχωσικού ασθενή- ασθενή με διαταραχή της προσωπικότητας και συναισθηματικές διαταραχές. Διαταραχές χρήσης κατάχρησης ουσιών και τρόποι αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης. Παρεμβάσεις στην οικογένεια  και στο γενικότερο σύστημα καθώς και κοινοτική παρέμβαση και αποκατάσταση των ασθενών