Η ψυχιατρική κλινική πρακτική έχει σαν στόχο την εκπαίδευση και την πρακτική των φοιτητών σε όλουε τους χώρους νοσηλείας των ψυχιατρικών Υπηρεσιών δεδομένα για την παρέμβαση στα τμήματα οξέων περιστατικών στις μονάδες αποκατάστασης, σε κέντρα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης καθώς και σε κέντρα παιδιών και εφήβων 

Δεδομένα για τους στόχους της κλινικής πρακτικής