Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στις βασικές αρχές  των Γραφικών Υπολογιστών και όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για την δημιουργία 2Δ και 3Δ ιδεατών κόσμων ξεκινώντας από το μηδέν. Παρακολουθώντας το μάθημα οι φοιτητές θα μάθουν πως να ορίζουν ένα τρισδιάστατο ιδεατό κόσμο, δίνοντας την γεωμετρία, τα χρώματα, τα φώτα και την κάμερα, και να παίρνουν σαν αποτέλεσμα την δισδιάστατη εικόνα που αντιστοιχεί. Θα μάθουν επίσης πως χρησιμοποιούνται βιβλιοθήκες γραφικών όπως η openGL.