Οι φοιτητές θα κατανοήσουν την εφαρμογή και τον μηχανισμό των τεχνικών της θεραπευτικής μάλαξης πάνω στο ανθρώπινο σώμα, τηρώντας τους κανόνες των ενδείξεων και αντενδείξεων.