Το μάθημα της Φυσιολογίας ΙΙ περιλαμβάνει τις λειτουργίες των οργάνων του πεπτικού, ουροποιητικού, αναπαραγωγικού, ενδοκρινικού και νευρικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης περιλαμβάνει την κατανόηση της δράσης των ορμονών, της ρύθμισης του μεταβολισμού και της θερμορύθμισης και την κατανόηση των λειτουργιών των αισθητηρίων οργάνων.