Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές βασικές γνώσεις παθοφυσιολογίας, σημειολογίας και νοσολογίας προκειμένου να είναι εξοικειωμένοι με τα συχνότερα νοσήματα των διαφόρων συστημάτων και οργάνων του ανθρώπου.