Να εισαγάγει τον τρόπο που τα υλικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρουσίαση της δομής, συμπεριφοράς και αλληλοεπίδρασης των διαφόρων ενοτήτων των υπολογιστών.