Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σειράς μαθημάτων με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και δικτύων. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με καθήκοντα που σχετίζονται στην αναγνώριση της τεχνολογίας που θα πρέπει να λειτουργήσει αλλά και με πιο τρόπο ώστε να υπάρχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κάθε τεχνολογίας.