Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής και τις εφαρμογές τους
στον κόσμο της εκπαίδευσης. Παρουσιάζει τις θεμελιώδεις ιδέες, ορολογία και θεωρία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όροι όπως “Computer hardware and software”, “Συστήματα Πληροφορικής” και “Γλώσσα Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών” συζητούνται και αναλύονται.