Το μάθημα είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο για να προετοιμάσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές θεραπευτικές δεξιότητες.